Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Titkok kulcsa

A titok a bensőnkben, a lélekben van elrejtve, amit a saját belső utunkon át érhetük el. Ez az önfejlesztő stratégiák jelentősége is. Ám ez még mindig kevés a titkok felfedéséhez!
A titok kulcsa ugyanis - az egyik Mester szavaival élve - az intuíció. A titok tehát nem volt igazán elrejtve, bárki hozzáférhet, aki veszi a fáradtságot, hogy megdolgozzon érte! Mert az intuíció csak akkor működik, ha az ember képessé válik arra, hogy uralkodjon a gondolatain, az érzelmein, a szavain, a cselekedetein, és ha indítékai igazak, tiszták, becsületesek, önzetlenek és szeretetteljesek, szóval, ha erkölcsileg kellően magas szintre emelkedett.
A tanítások közül a legfontosabb az etika!Ahhoz, hogy felkészülhessünk erre az új korszakra, ill. hogy elmélyedhessünk az okkult tanokban, meg kell ismernünk és el kell sajátítanunk az erkölcsi tanításait.
untitled.png
A világot mindig azok vitték előre, akik ezt méltósággal belátták, és új irányokat, lehetőségeket, megismerni valókat kerestek. Ez egyben azt is jelenti, hogy törekednünk érdemes Isten felé. Ám hogyan lehetséges ez? Csakis úgy, hogy elfogadjuk, hogy igenis volt valamifajta kinyilatkoztatás. Alázat nélkül az ember nem más,mint kérkedő,tudálékos és megvezetett,aki nem látja kívülről önmagát,csak saját dicső fényét...
A nagy bölcselők tanításainak - amelyek kinyilatkoztatásoknak is tekinthetők - célja az ősi, az isteni bölcsesség vagy igazságok átadása az emberiségnek. Az emberiség azonban mindig több különböző, éppen adott fejlettségi szintű, más-más kultúrájú népek, nemzetek, népcsoportok sokaságát jelenti. Ezért a tanítások vagy kinyilatkoztatások lényege bár változatlan, de minden esetben igazodik ezekhez a körülményekhez. Ezért van tudatszintekhez mért hitrendszer kialakítva: akik Isten kívül keresik és a bűnöst is,akik imákkal 'koldulnak',s aztán elvesztik a reményt,ha nem teljesül,mivel nem ismerik a karma törvényét,ill. a planéták hatásait,s így önismeretük sem nagyon alakult ki még.

Más hitekben már keményen mérlegelni kell és szembesülni,bejátszik a filozófia és a pszichológia is,hogy felfedezze a kereső,igenis van magában erő,képesség és a félelem a legbénítóbb démona,mely bentről tör fel...
A yin és yang felfedezése még édes kevés,ha az ember nem vállalja,ill. ismeri be önnön hibáit,vétkeit,mint esendő ember,és okolva létező,aki abban méri a bűnöket,hogy 'azt kapsz,amit érdemelsz'-,ez a hozzáállás egy nagy vállveregetés egojától,s nem veszi még észre,hogy saját kalitkájában vergődik,mert bár igaz részint a mondás,mégsem lel benne örömet,feloldozást,s nem ítélkezést tanított Jézus sem,hanem önvizsgálatot,hogy 'többé ne tedd',ami ártó,ill. bocsáss meg és szeretetben igyekezz élni,mert nem tudhatod,ki miben van,s miért...
2.jpg
A nagy egészben meg minden összeér és nem különálló;ha látod más verejtékét, 'segíts,ha tudsz,de legalább ne árts'-mondja a Dalai Láma is...
Azért van tehát az emberiségnek több nagy vallása, ezekhez kapcsolódó Isten-képekkel, szent könyvekkel, ezekre ráépülő sajátos szokásrendszerrel stb., mert az egyes népcsoportok számára így könnyebben befogadható, adoptálható a tanítások lényege. Másfelől ez körülmény biztosítja minden nép számára egyaránt a lehetőséget a fejlődésre. A világ sokfélesége mögött azonban ugyanaz az Egyetemes Egy rejtezik... <3 O:)

Az éberség olyan erő,amire kevesek képesek...mert könnyebb szemet hunyni,
mint szembenézni a valósággal...